ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • Οργάνωση διαδικασιών Αποθήκης
  • παραλαβή, τακτοποίηση, συλλογή, αποστολή, απογραφές
 • Οργάνωση λειτουργιών συστήματος Logistics
  • παραγγελιοληψία, εξυπηρέτηση πελατών, πρόβλεψη ζήτησης, διαχείριση αποθεμάτων, αξιολόγηση προμηθευτών, V.C.P.
  • προμήθειες, αγορές
 • Παραγωγικότητα Αποθήκης - Δείκτες απόδοσης
 • Κωδικοποίηση
 • Bar-code συστήματα & RF terminals
 • Ε-Βusiness
  • Διασύνδεση με προμηθευτές και πελάτες
  • Αυτόματη παραγγελιοληψία
 • Συλλογή και διαχείριση πληροφοριών - MIS, σχεδιασμός εντύπων
 • E.R.P. συστήματα
 • J.I.T. συστήματα
 • Οργάνωση συστήματος Διανομών
  • D.R.P. συστήματα
  • Προγραμματισμός δρομολογίων
  • Δίκτυα διανομών.
 • ABC αναλυση,ROP,EOQ,MRP συστήματα
 • Παρουσίαση μηχανογραφημένης αποθήκης του εμπορικού πακέτου DE FACTO της LOGIC DIS το οποίο περιέχει :
  • Κωδικοποίηση
  • Απογραφή
  • Αγορές
  • Πωλήσεις
  • Serial numbers
  • Διαχείριση παρτίδων
  • Συνταγές, κλπ
Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA