Πιστεύουμε στην δύναμη των ειδικών, την διασπορά της γνώσης, την χρήση της τεχνολογίας και την σωστή οργάνωση των επιχειρήσεων. Φροντίσαμε λοιπόν να συμμετέχουμε οι ίδιοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να συμπλέει με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Για να επιτύχουμε τον στόχο μας έχουμε συνθέσει τις προσωπικές μας εμπειρίες από ένα μεγάλο αριθμό Ελληνικών επιχειρήσεων με τις οποίες ήδη έχουμε υλοποιήσει επιτυχημένα έργα.

Προσφέρουμε επαγγελματική εκπαίδευση με ένα μεγάλο και ολοκληρωμένο θεματολόγιο που περιλαμβάνει θέματα διοίκησης, οργάνωσης, παραγωγής, logistics, συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, project management, υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Δεν αρκούμαστε όμως σε αυτά. Κατ' απαίτηση των πελατών μας μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε θέματα μηχανοργάνωσης, πωλήσεων και λογιστικής.

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας με όλους σχεδόν τους μεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στον χώρο αυτό, έχουν δημιουργήσει μια αμοιβαία εμπιστοσύνη για την παροχή από μέρους μας αξιόπιστων, ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Για τον στόχο μας αυτό χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και μια άρτια οργάνωση που έχει επίκεντρο τον "εκπαιδευόμενο"  και την μεγιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας.


Ενδεικτικό Θεματολόγιο Σεμιναρίων

Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA